Būvju inženiersistēmu tehniskā apsekošana

Mums ir liela pieredze inženierbūvju tehniskajā apsekošanā un atzinumu sagatavošanā. Mūsu rīcībā ir visas nepieciešamās mērierīces un iekārtas, lai inženiersistēmu apsekošanas darbus veiktu precīzi un nekļūdīgi.  Atzinumā par ēkas inženiersistēmu faktisko stāvokli ietveram rekomendācijas tās stāvokļa uzlabošanai un plānoto izmaksu aprēķinu. Vienlaikus sniedzam plašas konsultācijas un risinājumus efektīvai sistēmu ekspluatācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai un inženiertehnisko risinājumu dzīves cikla aprēķinus.

Mēs nodrošinām:

  • AVK un ŪK inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo aktu prasībām noteikšanu;
  • būvniecības un apsaimniekošanas dokumentācijas ekspertīzi;
  • rekomendācijas inženiersistēmu tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes uzlabošanai un tā ilgmūžības palielināšanai.