Būvprojektu inženiersistēmu audits

Būvprojekta inženiersistēmu audits tiek veikts, lai padziļināti noteiktu plānotās būves atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja izvirzīto prasību nodrošināšanai.

Būvprojektu ekspertīžu laikā novērtējam projektu kvalitāti, risinājumu lietderību, energoefektivitāti un ekspluatācijas izmaksu analīzi.

Mēs nodrošinām:

  • projektu AVK un ŪK inženiersistēmu auditu;
  • inženiersistēmu tehnisko risinājumu izvērtējumu;
  • energoefektivitātes un dzīves cikla aprēķinus;
  • būvniecības izmaksu noteikšanu.