Ūdensapgādes, kanalizācijas un ugunsdzēsības inženiersistēmu būvuzraudzība

Veicam ūdensapgādes, kanalizācijas (ŪK) un ugunsdzēsības sistēmu būvdarbu būvuzraudzību. Kā ir zināms ūdensapgādes un kanalizācijas inženiersistēmas nodrošina sanitārtehnisko un higiēnas prasību ievērošanu ēkā, un tiem jābūt izstrādātiem saskaņā ar vides un pilsētas infrastruktūras iespējām. Īpašu uzmanību pievēršam ēku ugunsdrošības jautājumiem, jo šīs sistēmas atbild par mūsu drošību atrodoties ēkā.

Mēs nodrošinām:

  • iekšējo (ŪK) un ārējo (UKT) ūdensapgādes un kanalizācijas inženiersistēmu būvdarbu būvuzraudzību dzīvojamām, komerciālām, industriālajām ēkām, rūpnīcām un tirdzniecības centriem;
  • gāzes un ūdens ugunsdzēsības inženiersistēmu būvdarbu būvuzraudzību dzīvojamām, komerciālām, industriālajām ēkām, rūpnīcām un tirdzniecības centriem;
  • dokumentācijas pārbaudi un tehnisko mērījumu veikšanu būvobjektā;
  • plašas konsultācijas un gatavus risinājumus efektīvai sistēmu ekspluatācijai, energoefektivitātes paaugstināšanai un inženiertehnisko risinājumu dzīves cikla aprēķinus.